Kinderergotherapie Zuid

Kinderergotherapie Zuid richt zich op het behandelen van kinderen en het adviseren van de ouders cq. begeleiders.

We helpen kinderen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om spelen, school, of hobby’s.

Binnen de behandeling kan dit betekenen dat we het kind zowel thuis, op school en in de praktijk behandelen en/ of adviseren.

Ergotherapie voor kinderen
U kunt zich bij ons melden met vragen op het gebied van:

 • Verbeteren van fijn-motorische vaardigheden als strikken, knippen, schrijven.
 • Verbeteren van de planning van activiteiten.
 • Verbeteren van het lichaamsbesef en lichaamsschema.
 • Optimaliseren van de aandacht.
 • Sensorische informatieverwerking verbeteren. 
  (Het opdoen en verwerken van prikkels die via de zintuigen binnenkomen).
 • Verbeteren van bewegingsmogelijkheden zoals coördinatie, spierspanning en evenwicht.

De ergotherapeut bekijkt d.m.v. observaties en testen, waardoor de problemen worden veroorzaakt. Dit wordt vastgelegd in een verslag en besproken met de ouders en school. Samen met de ouders en evt. school worden de behandeldoelen vastgesteld.

Doelen kunnen b.v. zijn:

 • het kind kan zich binnen drie maanden zelfstandig aankleden
 • het kind kan binnen drie maanden zijn bestek goed hanteren tijdens de warme maaltijd
 • het kind kan binnen een maand vloeiend een cirkel uitknippen.

De ergotherapeut maakt gebruik van bepaalde middelen/ methodes om het functioneren te verbeteren:

 1. vaardigheden trainen
 2. sensorische informatieverwerking (het opdoen en verwerken van prikkels die via de zintuigen binnen komen)
 3. aanpassen van de omgeving.

Van maandag t/m vrijdag zijn wij op de locatie van Medipoint werkzaam.