Logopediepraktijk Suzanne Cremers

Spraak, taal, stem en gehoor

Logopedist is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en het onderwijs. De logopedie houdt zich bezig met de preventie van, het onderzoek naar en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

Voorbeelden van problemen die de logopedist behandelt:

 • Spraakstoornissen
 • Articulatiestoornissen
 • Afwijkend mondgedrag
 • Motorische spraakstoornissen (dysarthrie)
 • Stotteren
 • Taalstoornissen
 • Taalontwikkelingsstoornissen
 • Auditieve stoornissen
 • Afasie
 • Stemstoornissen
 • Gehoorstoornissen

Hulp bij stoornissen of beperkingen in de communicatie

Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen, schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen. De behandeling door een logopedist heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen.

Zo werkt een logopedist

De logopedist geeft in de eerste plaats behandeling (therapie) na onderzoek van de problematiek. Naast behandeling geeft de logopedist ook adviezen en informatie. Niet alleen aan de patiënt, maar ook aan de omgeving van mensen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen en (para)medici, zoals artsen, tandartsen, psychologen en leerkrachten.

Maatschappelijke betekenis

Meer dan ooit leven wij in een communicatiemaatschappij. Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn belangrijk voor de overdracht van informatie, kennis en gevoelens. Dankzij communicatie en taal is het mogelijk om met anderen samen te leven. Bovendien is taal een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.