Kinderfysiotherapie De Bundeling

Gericht op kinderen in de groei

Kinderfysiotherapie is een aparte tak binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut onderscheidt zich van de algemeen fysiotherapeut door zijn specifieke kennis van kindgerelateerde aandoeningen en de invloed van groei op de ontwikkeling van het bewegingsapparaat. Kinderfysiotherapie is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Behandelingen

Kinderfysiotherapie De Bundeling helpt kinderen met:

  • Motorische ontwikkelingsstoornissen
  • Cerebrale parese/ spasticiteit
  • Torticollis/ voorkeurshouding
  • Stoornis in de grove motoriek
  • Bewegingsangst, onzekerheid, faalangst
  • Overgevoeligheid voor tastprikkels
  • Stoornissen in de fijne motoriek
  • Schrijfproblemen
  • Houdingsproblematiek, waaronder scoliose
  • Problemen in de ruimtelijke oriĆ«ntatie

Zuigelingen en peuters

Kinderfysiotherapeutische behandeling van zuigelingen en peuters vindt normaal gesproken in de thuissituatie plaats. Kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 2 jaar worden meestal in het praktijkgebouw behandeld.

Het team

In de Bundeling werken 4 geregistreerde kinderfysiotherapeuten. Kinderfysiotherapie op locatie MediPoint Parkstad wordt verzorgd door W. Moonen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur.